Geertje Heijstek

 

Geertje werd geboren in Middelburg op 19 maart 1832 en trouwde op 5 juli 1856 in Werkendam met Aart Kuijk, aldaar geboren op 7 december 1825 als zoon van Pieter Kuijk en Teuntje den Haan. Toch wel bijzonder dat wij hier deze duidelijke foto van een jonge Geertje kunnen plaatsen, waarschijnlijk rond 1850 gemaakt bij een fotograaf in Dordrecht.

Geertje en Aart maakten deel uit van de Zwijndrechtse Nieuwlichters, een kleine geloofsgemeenschap waarvan vader, resp. schoonvader Willem Heijstek een van de leidende figuren was. Evenals zijn schoonvader had ook Aart een winkel in Werkendam, volgens sommige (niet bevestigde) verhalen zouden zij zelfs gezamenlijk een winkel hebben gehad.

 

 

Ook het echtpaar Kuijk-Heijstek werd op 1 november 1863 in Nederland gedoopt als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen oftewel kortgezegd de Kerk van de Mormonen. Zij maakten deel uit van de groep bekeerden die op 1 juni 1864 naar Salt Lake City in Amerika vertrok en daar na een lange en barre reis van zo’n vijf maanden aankwam. Zoals men heeft kunnen lezen in het artikel koppeling maken over vader Willem, bij aankomst in het gedachte “beloofde land” waren er veel teleurstellingen en keerden zij zich van het Mormonisme af. Vooral Aart was zeer gelovig en een trouw volgeling van de denkbeelden van zijn schoonvader.

 

 

Het huwelijk van Aart en Geertje is kinderloos gebleven. Nadat vader Willem in 1876 was overleden namen Aart en Geertje moeder Catharina in huis en zij woonde tot haar dood in 1882 bij hen in. Na 33 jaar in Salt Lake City te hebben gewoond verhuisden zij in 1897 naar het eveneens in Utah gelegen Murray, waar Geertjes zuster Susanna en haar man al woonden. Hier verdiende Aart de kost als autowasser.

 

Geertje overleed op 17 mei 1909, Aart was op 9 september 1907 overleden.

 

 

Zoals bij vele emigranten werden ook de voor-en achternamen van Aart en Geertje veramerikaanst, hetgeen het zoeken in de archieven voor ons niet vergemakkelijkte, maar het resultaat stemde wel tevreden. Geertje vonden we terug als Gertrude Cook en Aart als Arthur Cook. Kuijk of Cook, het klinkt toch redelijk identiek.

 

 

 

 

Susanna Heijstek

Susanna werd geboren in Zwijndrecht op 30 januari 1838 en trouwde op 2 mei 1863 in Werkendam met Jacobus Willem Cannegieter, in Heinkenszand geboren op 17 april 1835 als zoon van Frans Hendrik Reen Cannegieter en Johanna Heijstek. U herinnert zich wellicht nog uit een eerder artikel: het was een huwelijk van een wel zeer bijzondere aard omdat de tante van Susanna haar schoonmoeder werd. Jacobus Willem Cannegieter was een zoon van de zuster van Susanna’s vader. Ook voor de eerder geciteerde en onderzoeker van de Heijstek familiegeschiedenis, Willems achter-achterkleinzoon Kimball Stewart, moet dit een vreemde gewaarwording zijn geweest. Hij maakte in een aantal van zijn verhalen melding van dit bijzondere feit.

 

Ook Jacobus en Susanna werden op 1 november 1863 gedoopt als lid van de Mormoonse Kerk en ook zij maakten in 1864 de reis naar Salt Lake City mee. Op 1 juni 1864, de dag van het vertrek uit Rotterdam met het schip “Hudson” was Susanna hoogzwanger en al op de eerste vaardag werd hun eerste kind geboren. De zoon kreeg gelijk al de Amerikaanse voornamen Henry William waar Hudson aan werd toegevoegd als verwijzing naar het schip waarop de bevalling plaatsvond. In totaal kreeg het paar hierna nog zeven kinderen, vijf jongens en twee meisjes die allen werden geboren in Salt Lake City.

 

Ook Jacobus en Susanna keerden zich, kort na aankomst in Salt Lake City, af van de godsdienst waarvoor zij feitelijk naar Amerika waren gekomen. Jacobus was in Nederland al bakker en begon dan ook in Salt Lake City een bakkerij, die na enkele jaren door brand geheel zou worden verwoest. Het gezin verhuisde naar het zo’n vijftien kilometer zuidelijker gelegen Murray waar een nieuwe bakkerij zou worden gebouwd. Dit ging niet zonder problemen, maar men sloeg er zich met veel hulp van derden prima doorheen. Een uitgebreid verslag hiervan heeft U al eerder op dit weblog kunnen lezen in een op 25 oktober 2019 gepubliceerd artikel met als titel “Van Zwijndrecht naar Salt Lake City”.

  

 

Susanna overleed op 6 januari 1917, Jacobus was daar al op 3 augustus 1908 overleden.

  

Willem Heijstek junior

Willem werd geboren in Zwijndrecht op 20 juli 1845. Hij maakte met zijn ouders, zusters en zwagers de zware reis van Nederland naar Utah. In het eerder geplaatste reisverslag was niet vermeld dat hij een deel van het lange traject dwars door Amerika te voet heeft afgelegd. Vanaf de plaats St. Louis in de staat Missouri naar Salt Lake City, een afstand van ruim 2000 kilometer. Een onvoorstelbare prestatie, ook in acht nemend dat er geen gebaande wegen waren en een groot deel door heuvel- en bergachtig gebied ging. Er is geen reden voor twijfel over Willems prestatie, Kimball Erdman schreef hierover: “They sailed in July 1864 and by August of that year, Willem, now a young man of 18, was walking with the William Hyde Company across the Plains.”. Ook de krant de Herald van 6 mei 1920 haalde bij Willems necrologie deze wandeling nog weer aan: “William was a native of Holland but came to this country with his father en mother. He walked to Salt Lake City from St. Louis Mo.”

 

Vanaf het moment dat hij zich in Salt Lake City vestigde ging hij door het leven als William. Hij maakte zich de Engelse taal tamelijk snel eigen en sprak deze met slechts een licht accent.

 

Op 25 november 1876 trouwde hij in Salt Lake City met de op 6 december 1858 in Zaandam geboren Neeltje Fontijn. Uit het huwelijk van Willem en Neeltje werden zes kinderen geboren, vier meisjes en twee jongens. Uitgerekend de twee kinderen die naar de ouders waren vernoemd stierven op zeer jeugdige leeftijd: William was vier jaar en Nellie iets meer dan een jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieleden omschreven Willem als een niet al te lange man met een gemiddeld postuur. Hij had heel zijn leven een snor. Hij was rustig, van nature ernstig en zeker niet dominant. Thuis sprak hij met zijn vrouw vaak Nederlands, echter de kinderen hebben deze taal nooit geleerd. De vier kinderen Kathryne (van 1878), Peter (1879), Gertrude (1887) en Henrietta (1889) worden in een volgend artikel nader aan U voorgesteld.

 

Willem en Neeltje in de jaren kort na hun huwelijk in 1876. Helaas is niet bekend wie van hun kinderen bij moeder Neeltje op schoot zit, het meest voor de hand liggend is dat het Kathryne is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timmerman met een glazen oog

Douglas Erdman, kleinzoon van Willem jr. over zijn grootvader: “Hij was timmerman. Vroeger moest iedereen zijn eigen huis bouwen, tenzij men over voldoende geld beschikte. Grootvader bouwde een huis van twee verdiepingen voor hemzelf en voor de andere leden van de familie, maar ook nog een huis ernaast en nog een achterop zijn grondgebied. Hij was altijd onderweg voor het ergens bouwen van huizen en zodoende hem ik hem niet zo veel gezien. Elke zaterdag was een speciale dag voor ons als kleinkinderen. Grootvader had enige jaren eerder een van zijn ogen verloren, ik meen dat hij tijdens zijn timmermanswerk een splinter in zijn oog kreeg. Dat raakte geïnfecteerd, moest eruit en in plaats daarvan kreeg hij een glazen oog. Zaterdags moest grootmoeder zijn oogkas uitwassen en ging het glazen oog eruit en weer erin.”

 

Op de foto het zelfgebouwde huis van Willem en Neeltje met laatstgenoemde zittend op het terras voor het huis. Een groot, mooi en solide huis dat voor de bouw het nodige vakmanschap vereiste. Uit de vertellingen van zijn kleinzoon kwam al naar voren dat hij voor zijn familie drie huizen bouwde en dan leest men nog het volgende: “Na de geboorte van dochter Gertrude op 30 juli 1887 in het gezinshuis door Willem gebouwd op 336 North 2nd West, verhuisde het gezin naar het huis ernaast nummer 338. Dit was een nieuwer huis, ook door Willem gebouwd.” Zou hij nog weer een huis hebben gebouwd of was het een van de drie al genoemde huizen?

 

  

Het geloof

Denkt men aan Salt Lake City dan wordt vaak de link gelegd met de Mormonen en dat was tenslotte ook het doel van de verre reis die vader Willem sr. met zijn gezin vanuit Nederland ondernam. In het eerder verschenen artikel over Willem sr. en ook in de verhalen hierboven over zijn zusters Geertje en Susanna met hun echtgenoten werd al vermeld dat geen van hen zich kon verenigen met de standpunten van het Mormonisme. Willem kwam weliswaar op relatief jonge leeftijd in Salt Lake City aan, maar ook later is hij met zijn gezin nooit in deze geloofsgemeenschap geïntegreerd. De rest van hun leven bleven zij min of meer inactief waar het het geloof betrof. Willem overleed op 4 juni 1920.