Vinaora Visitors Counter

1235113
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige week
Deze maand
Vorige maand
Alles
208
528
3104
774269
14478
12391
1235113

Your IP: 35.170.82.159
2022-05-27 05:40

Ruim tachtig jaar onderzoek naar de Heijstek-stamboom

 

Het is inmiddels meer dan dertig jaar geleden dat een collega van mij bezig was met het uitzoeken van zijn stamboom en daarover zo enthousiast vertelde dat mijn belangstelling was gewekt om ook mijn afkomst eens nader te gaan onderzoeken. Een eerste bezoek aan het Gemeentearchief in Rotterdam bood al direct interessante informatie en verdere bezoeken aan en schriftelijke contacten met diverse archieven gaven mij het antwoord op vele vragen.

 

 

Lange tijd dacht ik dat ik de enige of althans een van de zeer weinigen was die onderzoek deed naar de genealogie van het geslacht Heistek, uiteraard met zijn meerdere schrijfwijzen. Dit bleek geenszins het geval te zijn. Er kwamen contacten tot stand met meerdere naamgenoten die met hetzelfde onderwerp bezig waren. Een en ander leidde in 2000 tot de oprichting van de Heijstek Familiestichting en werden onderzoeken gecoördineerd met als resultaat dat het genealogisch bestand op de website inmiddels zo’n 10.000 namen omvat.

 

 

Maar……wij waren geen van allen de eersten die onderzoek deden naar onze voorouders. In een eerder artikel op dit weblog, dat verhaalde over de bijzondere woning aan de Baan 68 in Rotterdam meldde ik reeds dat Maarten Johannes Heistek (van 18 december 1872) al onderzoek had verricht en het een en ander op papier had gezet. Hij moet wel iets hebben kunnen vinden, want in de familie deed het verhaal de ronde dat onze familie oorspronkelijk uit Noord-Brabant kwam. Hoe had men dit ooit kunnen weten? In ieder geval heeft na Maarten niemand kennis kunnen nemen van de documenten. Bij het Duitse bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 werd het pand Baan 68 volledig werd verwoest en is alles helaas verloren gegaan.

In 1943 was het Henri Willem Pieter Heijstek (van 24 oktober 1904), die trachtte de stamboom uit te zoeken. Hij schreef hierover met zijn neef Jan Cornelis Heijstek. Diens nicht Jet van Holten was nog in bezit van de destijds gevoerde correspondentie, waarbij u Henri’s brief van 20 juli 1943 hierbij zelf kunt inzien.

 

 

Op 13 september 1943 antwoordt Jan: Door vacanties en onvoorziene omstandigheden is de opstelling van ons familieregister wel zeer vertraagd en het resultaat van mijn moeite maar zeer matig te noemen. Ik had natuurlijk de hulp van collega’s ingeroepen, die mij werkelijk ter wille zijn geweest, maar op zeker moment kon men mij geen medewerking meer verlenen. De reden hiervan was niet alleen dat verdere gegevens bij de Burgerlijke Stand hier ter stede ontbreken, maar ook dat verdere inlichtingen zonder toestemming niet verstrekt mogen worden. Dit slaat vooral op de verklaring inzake kerkgenootschap.”

 

Het antwoord van Henri van 21 september 1943: Hartelijk dank voor je brief van 13 september en de moeite die je hebt gedaan om gegevens bij elkaar te krijgen. Zeer zeker kan ik hiermee voorlopig vooruit, hoewel het jammer is dat door de nieuwe voorschriften je collega’s je niet uitvoeriger konden inlichten. Ik zal in elk geval in Den Haag toestemming vragen om daarna in Amsterdam navraag te kunnen doen”.

 

Nog diezelfde dag schreef Henri aan Het Hoofd der Rijksinspectie der Bevolkingsregisters:

Helaas weten we niet of die toestemming er kwam en evenmin of destijds de stamboom kon worden uitgezocht. Door de Duitse bezetting en de toen geldende voorschriften zal het niet gemakkelijk zijn geweest aan gegevens te komen.

 

 

Wat we nu wel weten is dat onze generatie dus niet de eerste was die interesse had in de genealogie van het geslacht Heijstek, maar dat meer dan tachtig jaar geleden minimaal een tweetal naamgenoten ons al voor was. Wat we ook weten is dat het, in vergelijking met toen, thans in het digitale tijdperk heel wat eenvoudiger is een en ander uit te zoeken. We vinden nog steeds nieuwe namen en feiten die soms een verrassend nieuw inzicht geven in de familiegeschiedenis. Denk maar eens aan de vinding van Piet Heistek, die door grondig onderzoek via internet vond dat onze voorvaderen wel in Uitwijk woonden, maar oorspronkelijk uit Bergeyk kwamen. 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen