Vinaora Visitors Counter

1234993
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige week
Deze maand
Vorige maand
Alles
88
528
2984
774269
14358
12391
1234993

Your IP: 35.170.82.159
2022-05-27 04:14

Een derde familielijn Heijstek met Verschoor

 

Deelt Antonie (Toon)Verschoor, gehuwd met Dirkje Adriana Heijstek, voorouders met Teuntje Heistek-Verschoor en ook met Cornelia Heijstek-Verschoor?

 

 

In het Portret van Johannes Heijstek‎, dat u eerder op deze weblog hebt kunnen lezen, hebben we u kennis laten maken met een agrarische ondernemer die zijn tijd ver vooruit was. We leerden hem kennen als een man van daden die volgens de overleveringen niet altijd makkelijk in de omgang was, maar ook een familieman was. Naast zakenman was hij een grootvader die van zijn kleinkinderen hield. Hans Heijstek uit Bilthoven heeft ons een foto toegezonden die Johannes Heijstek op 7 november 1946, twee dagen voor zijn 64e verjaardag, cadeau heeft gekregen.

 

 

Volgens de toen geldende regels van de Burgerlijke Stand dragen deze kinderen per definitie de familienaam van hun vader. Zo blijkt Adriana Dirkje met een Versteeg‎ te zijn getrouwd en Dirkje Adriana met een Verschoor‎. Van deze Dirkje staan twee kinderen op de foto. Zij huwde Antonie “Anton” Verschoor.

 

 

In de weblog publicatie “Is Verschoor  familie van Verschoor?“ is Anton aangehaald. Hij zou afstammen van Melis Schoir en deelt dus voorouders met Teuntje Heistek-Verschoor en met Cornelia Heijstek-Verschoor‎. Nieuwsgierigheid is een genealoog niet vreemd zodat we op speurtocht zijn gegaan naar meer gegevens van deze Antonie die ook wel ome Toon werd genoemd.

 

Net als zijn schoonvader was Antonie ondernemer in de agrarische sector. Hij was leverancier van landbouwtractoren (merken Nuffield, Leyland en Hürling) en fabrikant van slootreinigingsapparatuur van het merk “Conver”. Verder exploiteerde hij een landbouwloonbedrijf en ontginningsbedrijf voor zandgronden. Ook hield hij zich ook bezig met loondorsen. Met dit bedrijf was hij een directe concurrent van zijn schoonvader.

 

Van Anton (1916-2000) weten we nu dat hij ten tijde van de Tweede Wereldoorlog als verzetsstrijder actief is geweest. Zo heeft hij twee ondergedoken joodse jongens Hes en Van Dijk naar de weduwe L. Steenbekkers in Alem gebracht. Toon Verschoor en Wim Bok die op de veiling werkte, reed veiligheidshalve voorop. Bij de organisatie waren een dokter Hellinga en directeur Van Hoven van het Bommelse Arbeidsbureau nauw betrokken.

Deze joodse jongens zaten met nog vijf andere Bommelse joden in een circa 60cm hoge, stikdonkere ruimte tussen de twee vloeren van de bovenste verdieping van hotel Gottschalk in de Waterstraat in Zaltbommel, toen op zaterdagavond 8 juli 1944 een aantal zwaar bewapende Duitse militairen daar een inval deed. Daarbij werd de eigenaar van het hotel Harrie van der Laak en een joods meisje Mary Wolff onmiddellijk doodgeschoten. Drie joodse vrouwen uit Amsterdam werden gearresteerd en keerden nooit meer terug. Mevrouw Van der laak en haar kinderen werden ook aangehouden en overgebracht naar de strafgevangenis van ’s Hertogenbosch, waar zij eerst op 18 augustus 1944 werden vrijgelaten.

Wonder boven wonder werden de zeven Bommelse joden in de enge ruimte niet ontdekt en konden zij later in het geheim het hotel verlaten.

 

Een garagebedrijf voor tractoren en automobiele werd ook door hem gevoerd.

 

Hij boerde blijkbaar goed en kon zich dure ontspanningen veroorloven. Zo nam hij als coureur deel aan de Rally van Monte Carlo en aan de Tulpen Rally. Job Verschoor was de vader van Antonie.

 

Job leefde van 1874 tot 1942. Almkerk was zowel zijn geboorteplaats als de locatie waar hij zijn laatste adem uitblies. De gemeenschap diende hij van 1923 tot 1935 als raadslid voor de Anti Revolutionaire Partij. Job huwde Dingena Pellikaan.

Omdat door vroegere verdelingen nauwelijks erfelijk bezit uit de familie over was, begon Job zijn werkzame leven als boerenknecht. Later kreeg hij zijn eigen boerderij. Hij hield ook toezicht op de bezittingen van de Groninger landheer Wildervank, die in het land van Heusden en Altena veel landerijen bezat, inclusief het kasteel te Meeuwen. Zijn laatste levensjaren had hij het zwaar omdat zijn vrouw vroeg was overleden aan multiple sclerose en hij het gezin alleen moest runnen. Hun zoon Arend kwam direct na de inval van de Duitsers op de Waalsdorpervlakte bij een bombardement om het leven. Zijn ouders waren Arend Verschoor en Geertrui Koekoek.

 

Zoals veel anderen in de omgeving verdiende Arend Verschoor zijn inkomen als landbouwer. Hij werd op 2 december in Almkerk geboren en overleed 83 jaar oud in dezelfde plaats. Zijn echtgenote uit Emmikhoven zou slechts 34 jaar worden. Arend is de zoon van Arie Verschoor en Aaltje Lagrauw.

 

 

Ook Arie werkte als bouwman op de Brabantse landerijen rondom Almkerk. De plaats waar hij werd geboren en hij op 12 juli 1883 op de leeftijd van 67 jaar kwam te overlijden. Zij vader heette Job en zijn moeder Rokuske de Rooij.

 

Dat Job Verschoor als agrariër voor zijn gezin werkte ligt voor de hand. Zijn omgeving kende hem als vlasboer. Ook zijn vrouw Rokuske werkte op het veld als landbouwster. Job werd op 24 maart 1775 in Almkerk geboren en overleed aldaar aan de Emmikhovensedijk op 82-jarige leeftijd. Het was toen de 21e januari van het jaar 1858. Michiel Joppes Verschoor en Adriana Sterkenburg waren de ouders van Job.

 

In zijn geboorteplaats Almkerk trouwde Michiel zijn geliefde Adriana Sterkenburg. Het was op een zondag, dezelfde weekdag als waarop hij geboren was. Als zondagskind zat het hem niet altijd mee. Hij overleed toen hij 42-jaar oud was. Zijn vrouw bereikte de leeftijd van 74 jaar. Michiel Joppes “Job” was de zoon van Job Michielsz. een Brabander die een belangrijke maatschappelijke functie uitoefende.

 

Anders dan vele van zijn nakomelingen werd Job Michielszn. Verschoor in Sleeuwijk geboren. Volgens zijn geboorteakte op zondag 23 oktober 1701. In zijn dertigste levensjaar huwde hij Adriana Willemse Bergmans. Job werd in Sleeuwijk aangesteld als Schepen en bestuurde zo samen met de Burgemeester en collagae Schepenen de plaatselijke gemeente. Als eigenaar verkocht hij in 1754 vijf hont (oude oppervlakte maat) griendland “onder aan Sleeuwijk” aan Bastiaan Florisse Baggerman.

Job Michielszn. verhuisde naar Almkerk waar hij op 17 november 1773 overleed. Hij werd 72 jaar en was een zoon van Michiel.

 

Een schepen is een openbaar bestuurder op plaatselijk niveau. De schepen maakt deel uit van het college van Burgemeester en Schepenen. Het plaatselijke bestuur werd gezamenlijk aangeduid als Schout en Scheepenen. Met enige historische vrijheid kan een Schepen worden vergeleken met de huidige wethouder.

De term schepen was in Nederland vóór 1795 wel gebruikelijk als dorps- of  stadsbestuurder. Schepenbank was het oude woord voor het lokale bestuur, met inbegrip van de plaatselijke rechtspraak.

In een gemeente werd tevens een eerste schepen aangewezen, deze schepen is dan de plaatsvervanger van de burgemeester tijdens diens afwezigheid.

 

Michiel Joppen Verschoor kwam in Dussen ter wereld (8 maart 1671) en overleed in Almkerk (14 oktober 1752).

 

Op twaalf oktober 1698 trouwde hij in Dussen met Anneke Nederveen Cornelissen. Tijdens het huwelijk hebben zij enige tijd in Sleeuwijk gewoond. Zoals de naam aangeeft was Michiel een zoon van Job Verschoor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job Hermenszn Verschoor oefende net als zijn zoon tijdens het leven de maatschappelijke functie van Schepen uit. Hij kwam rond het jaar 1621 in Dussen ter wereld. Waar en wanneer hij is overleden is niet achterhaald. Als landbouwer verdiende hij geld om zijn gezin te kunnen onderhouden. In een overgebleven akte heeft Job onder ede verklaard dat hij als Sleeuwijker vanaf 1650 recht had op de Merwede te vissen en wel op het gedeelte "Van Joris Jochemse Stoep afleggende tegens de ronduyt (= een soort bastion met geschut) van Schoorluynen (Schelluinen) opwaerts aen so veer als Gorcums Gilt duert ende streckt,bevist met fuycken en tooten".

 

Job Verschoor trouwde omstreeks 1651 de jongedochter Judith Pieters. Na het overlijden van Judith, trouwde hij In de Werken in Sleeuwijk op 26 augustus 1668 de in 1635 geboren Ariaentje Rijcke. Met zijn tweede vrouw is Job in Dussen gaan wonen. Hermen Melisse was de vader van Job.

 

 

Hermen Melisse Verschoor was ongetwijfeld een man met invloed en met aanzien. Hij kwam rond 1585 in Sleeuwijk ter wereld en overleed voor 1655. Pietertje Joppen baarde zijn kinderen. Zij werd zestig jaar oud. Van Hermen weten we nu nog dat hij aanvankelijk Rooms-Katholieke was en later overging tot het protestantse geloof. Hij werd Ouderling van de Gereformeerde kerk en in 1633 was hij een van de kerkmeesters van Sleeuwijk. Met zijn vrouw woonde hij in een pand naast dat van ds. Cuperus.

 

 

Daarnaast zorgde hij als landbouwer voor het inkomen voor zijn gezin.

Samen met een broer bezat Hermen buitendijks land en grienden en weiland in Sleeuwijk. In 1631 maakte Herman Meliszn. deel uit van een deputatie naar de Staten van Holland en Westfriesland om in Den Haag de aanstelling van een predikant te bepleiten. Het bezoek was succesvol. Kort daarop hadden ze in Sleeuwijk voor het eerst een eigen dominee. Onder de beroepingsakte stond ook de zelf geschreven naam van Herman Meliszn. Hij was een van de nog weinigen in die tijd die al kon schrijven. In  de jaren 1627 en 1628 was hij Dijkheemraad van Altena. Als zodanig was hij ook ingedeeld bij de dijkbewaking met name in 1628 toen de dijken het zwaar te verduren hadden. Deze Hermen voerde een familiewapen. Zijn vader heette Melis Harmesnz. Schoir.

 

Deze Melis Harmenszn. is niet alleen een voorvader van Antonie Verschoor, maar ook van  Cornelia Verschoor‎ die getrouwd was met Jan Heijstek. Ook volgt hieruit dat beiden voorouders delen met Teuntje Verschoor‎ die in Rotterdam in 1941 Frederik Willem Heistek‎ huwde. Zoals in de publicatie  “Is Verschoor familie van Verschoor” is beschreven moeten we dan wel vier extra generaties terug in de tijd om dan aan te komen bij Dirck van der Schoer die rond 1350 in Eemkerk werd geboren.

 

Deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij genealogisch speurwerk van de heer Ad Verschoor. Hiervoor zijn wij hem zeer erkentelijk.

 

Lees ook

Dingeman maakte zijn Johanna dertien keer “zwaar”

Is Dirck van der Schoer een voorvader van Teuntje en van Cornelia?

 
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen