Vinaora Visitors Counter

1250823
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige week
Deze maand
Vorige maand
Alles
56
671
2939
790068
13057
17131
1250823

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-25 02:47

Harvey Lee Hasting was een echte Heijstek

 

Bij genealogische zoektochten komt men nogal eens namen tegen die niet direct zijn in te passen in het actuele bestand. Alle gegevens worden dan genoteerd in een soort van zoeklijst in de hoop later alsnog iets van die familie te kunnen vinden. Bij de voorbereidingen voor het in 2001 uitgegeven boekje over voornamelijk Rotterdamse naamgenoten kwam ik in het Rotterdams archief ene Antonie Heijstek tegen, van beroep kastelein en getrouwd met Paulina Anna Hendrikx. In de periode van acht jaar werden in Rotterdam zes kinderen geboren, te weten: Johanna op 24 juni 1862, Antonie op 4 mei 1864, Wilhelmus op 10 december 1865, Paulina Anna op 15 mei 1867 (overleden 9 juli 1867), Paulina Anna op 31 mei 1868 en Maria Antoinette op 27 juni 1870. Ik kon niets meer vinden dan het hierboven genoemde, dus bleef ik zitten met vragen als: Van waar kwam Antonie? Wie waren zijn ouders? Wat is er van de kinderen geworden? Waarheen is het gezin verhuisd?

Een paar jaar later kwam ik op de website van de Mormonen een aantal huwelijken tegen, die tussen 1880 en 1890 waren gesloten in Chicago, U.S.A. De vermelde namen Antony, John, William, Helena en Christina Heystek zeiden me aanvankelijk niets en dus werden ook die namen geplaatst op mijn zogenaamde zoeklijst.

 

 

Een jaar of tien geleden kwam ik in contact met ene Kenneth Hasting uit Belgrade, Montana in de U.S.A. Hij schreef me dat zijn grootvader, Harvey Lee Hasting, oorspronkelijk Harvey Lee Heystek heette en in 1917 zijn naam had gewijzigd. Kon ik hem iets meer vertellen over zijn voorouders? Kenneth had niet veel gegevens, kon zich slechts herinneren dat zijn overgrootvader Anton heette en rond 1880 vanuit Nederland naar de U.S.A. moet zijn gekomen. Uit mijn hiervoor al aangehaalde zoeklijst noemde ik hem een huwelijk uit 1885 in Chicago tussen Antony Heystek en Tilly A. Carnes. Kenneth’s antwoord was duidelijk: “Yes, bingo, dat moet mijn Schotse overgrootmoeder Tilly zijn, want haar naam heb ik wel eens horen noemen”. Maar ja, hiermede wist ik nog niet tot welke Nederlandse tak deze Antony behoorde.

 

Korte tijd later nam ik de in mijn zoeklijst vermelde personen weer eens door en vond dat de nog openstaande Antonie Heijstek en zijn vrouw Paulina Anna Hendrikx beiden in Nijmegen waren geboren, resp. op 27 januari 1826 en 14 april 1833 en aldaar op 18 december 1856 waren getrouwd.

Verder onderzoek leerde dat voor hun Rotterdamse tijd nog drie kinderen waren geboren: Johannes Jacobus op 5 oktober 1857 in Meppel, Christina Maria op 23 januari 1859 in Groningen en Helena Maria op 26 september 1860 in Zwolle. Klaarblijkelijk een reislustig gezin met een vader die zeker vier beroepen heeft gehad. Ten tijde van zijn huwelijk in Nijmegen leerlooier, bij de geboorten van zijn kinderen in diverse plaatsen resp. reiziger, kastelein en commissionair. Nergens was te vinden waarheen het gezin uiteindelijk was verhuisd, maar toch moeten zij de voorouders van Kenneth geweest zijn! In het bijzonder daar ik nu ook het verband kon leggen met de huwelijken in Chicago: Antony was gewoon onze Antonie, John was Johannes Jacobus, William was Wilhelmus en Christina en Helena waren inmiddels ook bekend.

 

In de familie van Kenneth deden twee verhalen de ronde. Anton zou door zijn ouders met een zak geld naar de U.S.A. zijn gestuurd en de naam Heystek zou voorkomen in het Huis van Oranje. In beide gevallen moest ik Kenneth teleurstellen. Wel kreeg ik van hem een aantal documenten toegestuurd, aan de hand waarvan kon worden vastgesteld dat Antonie Heijstek met vrouw en kinderen rond 1870 in de U.S.A. moet zijn aangekomen. In het volgend decennium krijgen zij de Amerikaanse nationaliteit, echter op onverklaarbare wijze niet allen tegelijk. Oudste zoon Johannes Jacobus (John) op 28 oktober 1884, Antonie jr. op 7 januari 1888 en Wilhelmus (William) op 11 maart 1889. Van de anderen is de datum nog onbekend, maar Antony sr. staat in 1888 ingeschreven in het kiesregister van de stad Chicago en moet dan uiteraard de Amerikaanse nationaliteit hebben verkregen. We zien onder andere de vermelding dat hij inmiddels 17 jaar in de U.S.A. staat ingeschreven. Bijzonder bij deze vermelding, maar kenmerkend voor die tijd, is dat er staat vermeld dat Antonie behoort tot het blanke ras.

 

In 1900 was er een volkstelling en is oudste zoon John Heystek (Johannes Jacobus) vermeld als gezinshoofd. Echter zijn ook vader Antonie en moeder Paulina zijn ingeschreven op hetzelfde adres, evenals zijn zusters Anna en Paulina. Soms met merkwaardige vermeldingen, waarbij foutieve geboortejaren zijn vermeld. Tevens wordt een in juli 1869 in Nederland geboren dochter Anna G. vermeld, die zowaar nog niet in enig bestand is opgenomen en mij ook nu nog niet bekend is.

 

Een volgend document is de volkstelling van 1910, waarop we niet Antonie sr. tegenkomen maar wel zijn in 1864 in Rotterdam geboren zoon Antonie:

·      Heystek, Anton, gezinshoofd, man, blank, 45 jaar, geboren in Holland, ouders geboren in Holland, beroep transportarbeider

·      Heystek, Tillie A., vrouw, 40 jaar, geboren in Illinois, vader geboren in Maine, moeder geboren in Canada, beroep huisvrouw

·      Heystek, Harvey L., zoon, 22 jaar, geboren in Illinois, vader geboren in Holland, moeder geboren in Illinois, beroep kantoorbediende bouwmaatschappij

·      Heystek, Mable, dochter, 20 jaar, geboren in Illinois, vader geboren in Holland, moeder geboren Illinois, geen beroep.

Tien jaar later weer een volkstelling en wat zien we?  We komen in onderstaand document Harvey L. tegen, onomstotelijk de zoon van “Hollandse” Antonie Heijstek, maar nu met de achternaam Hasting.

 

·      Hasting, Harvey, gezinshoofd, 34 jaar, beroep trafficmanager

·      Hasting, Eva, vrouw, 34 jaar, beroep thuis

·      Hasting, Marvin, zoon, 7 jaar

·      Hasting, Lenore, dochter

 

Wat was de reden dat Harvey Lee Heystek zijn naam wilde wijzigen in Hasting? Dit is Kenneth’s veronderstelling: “ De Amerikaanse verwarring tussen Dutch en Duits schijnt de reden te zijn dat mijn grootvader in 1917 zijn naam wijzigde in Hasting. Wij waren midden in de eerste Wereldoorlog en alles wat Duits was, was niet populair in de Verenigde Staten. De zeer Hollandse naam Heystek kan te Duits hebben geklonken voor onwetende Amerikaanse oren. Of, er kunnen chauvinistische redenen aan ten grondslag liggen daar het gemakkelijker was een baan te krijgen met een Engels-klinkende naam dan een Duits-klinkende. Grootvader werkte het grootste deel van zijn carrière voor de Milwaukee Railroad als manager op een spoorwegemplacement.”

 

 

Nadat wij een aantal jaren geen contact met elkaar hadden, schreef Kenneth mij in september 2014: “Mijn eigen vader (Marvin Lee Hasting, zoon van Harvey Lee) had slechts vage herinneringen aan zijn eigen grootvader. Ik geloof niet dat dat een gevolg was van enige onenigheid in de familie. Het vertegenwoordigt eenvoudigweg een gemeenschappelijk thema van de immigranten in de betrekkelijk nieuwe Verenigde Staten. Zij keken uit naar wat voor nieuw bestaan zij konden hebben en er was een sterk verlangen het oude land achter zich te laten. Nooit hebben zij iets verteld over hun oude land. Nooit. Ik weet ook dat er een grote druk in mijn familie was om heel goed Engels te leren en geen spoor van een vreemd accent te hebben. Tot op de dag van vandaag herinner ik mij van mijn vader zijn prachtig Engels en zijn in Chicago geleerde uitspraak.”

 

Harvey Lee Hasting, voorheen Harvey Lee Heystek overleed in 1960 en Kenneth heeft hem nauwelijks gekend: “Ik heb hem maar één keer ontmoet, toen ik zes jaar was. Het is spijtig dat ik nooit de gelegenheid had hem vragen te stellen over de familie. Ik weet zeker dat ik hem veel zou hebben gevraagd indien ik ouder was geweest. Mijn eigen vader was niet erg geïnteresseerd in het nazoeken van de familie”.

 

Ik vroeg Kenneth naar foto’s en zijn antwoord hierover is kenmerkend en belangrijk voor een ieder: “Helaas heb ik op dit moment geen foto’s van mijn grootvader Harvey (Heijstek) Hasting. Ik probeer tijd te vinden een aantal oude dozen uit te zoeken, vol met familie-“prullaria” en ik zal zien wat ik kan vinden. Als ik een advies mag geven aan jullie lezers, zie er op toe dat elke foto die bewaard wordt, wordt voorzien van bijzonderheden als namen en data. Ik heb een koffer vol met foto’s die tevoorschijn kwamen bij de opruiming van mijn grootvaders huis. Geen enkele ervan had een omschrijving en ik heb geen idee wie de mensen op de foto zijn. Zo jammer!”

 

Kenneth was een enkele keer in Nederland en schreef: “Toen ik Holland in het verleden bezocht viel mij in het bijzonder op dat overal waar ik keek, ik mensen zag die mij aan mijn vader deden herinneren. Hij moet een sterk Hollands gen hebben gehad dat ik niet heb. Mijn sterkste gelijkenis is naar mijn grootvader van moeders kant en zijn Engels Cumbrian afkomst. In feite, typisch voor de meeste Amerikanen momenteel : wij zijn een mengelmoes van afkomst. Bij mij Hollands, Duits, Engels, Schots en Frans uit de Elzas. In deze streek van Montana is een flinke Hollandse kolonie, maar ook veel Noren, Zweden, Duitsers en Engelsen. In tegenstelling tot Chicago hebben wij een kleine invloed van Polen en andere Oost-Europese landen. Wij hebben weinig invloed van Spaans/Latijns, in tegenstelling tot Californië.”

 

Harvey Lee Heystek met vrouw en twee kinderen waren de enigen die hun naam lieten wijzigen. De andere nazaten van Antonie Heijstek en Paulina Anna Hendrikx hebben hun Nederlandse achternaam in ere gehouden. Wat er van hen is geworden in de U.S.A. beschrijf ik wellicht nog eens in een ander artikel.

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen