Zoeken naar voorouders als hobby

 

 

Quaerite et invenietis

Zoekt en gij zult vinden

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden” is een algemeen toepasbaar Nederlands gezegde dat zeker ook van toepassing is op de genealogiehobby.

De laatste decennia is er een overvloed aan genealogische gegevens op het internet beschikbaar gekomen. Nagenoeg dagelijks groeit het aantal beschikbare bestanden. Veel archieven en organisaties in binnen- en buitenland stellen data digitaal beschikbaar. Een aspirant onderzoeker kan dat als onoverzichtelijk ervaren.

 

 

Tot in de 21e eeuw was genealogisch onderzoek beperkt tot liefhebbers die fysiek archieven bezochten, daar dikke boeken doorbladerden en veel overschreven (of typten). Ieder naar een eigen inzicht en systematiek. Later in de 21e eeuw is de noodzaak voor archiefbezoek minder groot en worden verzamelde familiegegevens in een digitaal bestand opgeslagen. Alleen al in het Nederlandse taalgebied zijn enige honderden websites beschikbaar. Voor de beginnende familieonderzoeker kunnen enkele daarvan interessant zijn om mee te beginnen.

 

 

 

WieWasWie

Onder meer dankzij vele vrijwilligers die werken binnen het project Vele Handen worden nog steeds veel documenten digitaal toegankelijk gemaakt. Via deelnemende archieven komen de resultaten van hun werkzaamheden op het internet beschikbaar.

De site WieWasWie bevat digitaal ontsloten historische documenten met persoonsgegevens. Deze worden aangeboden en beheerd door een groot aantal archiefstellingen.

De database wordt regelmatig aangevuld met nieuwe gegevens uit:
Burgerlijke stand (geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten) [BS]
- Bevolkingsregisters
- Doop-, Trouw- en Begraafregisters [DTB]
- Familieadvertenties
- Memories van successie
- Militaire bronnen
- Scheepssoldijboeken (VOC opvarenden)
- Diverse (kleine) collecties

Het gebruik van WieWasWie is gratis. Alle documenten en scans zijn gratis te doorzoeken en te raadplegen. Tegen een geringe vergoeding zijn er “premium” toegangen die meer faciliteiten bieden. Bijvoorbeeld het gelijktijdig zoeken op twee namen.

 

OpenArch

Door de open data van archieven en onderzoekers te hergebruiken heeft OpenArch [Open Archieven] een innovatief portal gemaakt die historische persoonsgegevens vanuit geïndexeerde bronnen op een gebruikersvriendelijke manier aan eindgebruikers beschikbaar stelt.

Op een zoekopdracht op deze site volgt een snelle speurtocht binnen enige tientallen Nederlandse archieven en worden de resultaten op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. Vaak zijn er downloadbare scans aan gekoppeld.

Veel van de mogelijkheden van OpenArch zijn gratis te gebruiken. Voor de meest uitgebreide functionaliteit dienst een bedrag van € 18,00/jaar te worden betaald.

 

Familysearch

“De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen”, in de volksmond beter bekend als De Mormonen, is de grootste genealogische organisatie ter wereld. Zij verzamelen en beheren genealogische records wereldwijd. Thans van meer dan 70 landen. Reeds enige decennia geleden hebben zij documenten van Nederlandse archieven gratis gescand en op het internet toegankelijk gemaakt. In hun bestanden komen meer dan een miljard verschillende namen voor.

Gebruik van Familysearch is gratis. Registratie (gratis) is vereist..

 

Genealogieonline

Deze website is van een geheel andere orde en dient ook anders te worden benaderd. Genealogieonline is een platform waarop familieonderzoekers hun stamboom kunnen publiceren. Deze stambomen kunnen interessant zijn om die met de eigen gegevens te vergelijken of om suggesties op te doen in welke richting men kan zoeken voor een voorouder die in de eigen stamreeks ontbreekt. Terughoudendheid ten aanzien van het overnemen van de data uit deze stambomen ligt voor de hand omdat er onjuistheden in kunnen voorkomen. Desalniettemin een zeer interessante bron.

 

Archieven.nl

Een website die verder gaat dan alleen speuren in aan genealogie gelieerde databases is Archieven.nl. Deze site zoekt ook in aanverwante databases van bijna 90 deelnemende organisaties. Zoals historische kranten en bijvoorbeeld beeldmateriaal.

Na het invoeren van de familienaam wordt er gezocht in meer dan 220 miljoen archiefstukken en beschrijvingen. Vervolgens kan er op “genealogie” worden geselecteerd wat het aantal treffers meteen een stuk overzichtelijker maakt. Indien de gezochte persoon is gevonden kan worden doorgeklikt en komt de onderzoeker op bijvoorbeeld een regionaal archief. In veel gevallen kan men daar de gezochte akte downloaden.

 

 

 

Genealogiewerkbalk.nl

Deze site maakt gebruik van verschillende databases waarbinnen op (familie)naam kan worden gezocht. Tevens is er een koppeling naar de database van Familysearch. Daarmee is bijvoorbeeld snel te zien welke gescande documenten openbaar beschikbaar zijn. De onderzoeker dient wel kennis te hebben van de datum en plaats waar de gezochte persoon is geboren, getrouwd of is overleden. Met die informatie kunnen gescande documenten worden opgezocht en gedownload.

Op http://www.genealogiewerkbalk.nl

 

Software

Werkten de oude generaties genealogen met grote vellen papier of dikke cahiers, nu is er veel stamboomsoftware beschikbaar. Een veel gebruikt Nederlandstalig programma heet Aldfaer en is gratis te downloaden. Op het internet zijn ook andere programma’s te vinden. Belangrijk bij de keuze van een programma is om zeker te stellen of de eenmaal ingevoerde data is te exporteren in het “gedcom” format zodat data later kan worden geëxporteerd naar een ander programma als die wens zou gaan ontstaan. Binnen Aldfaer is deze functionaliteit aanwezig.

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek

Een beginnende onderzoeker maakt als eerste een overzicht van zijn gezin en van de (groot)ouders. Belangrijke genealogische gegevens zijn datum en plaats van geboorten/doop, huwelijk/scheiding en overlijden/begraven/cremeren. Een tweede stap is het ophalen van informatie bij ooms en tantes, nichten en neven. Die gegevens, mits de correctheid daarvan is vastgesteld, kan in Aldfaer worden ingevoerd. De volgende stap is om verder te zoeken op het internet. Bijvoorbeeld met hulp van voornoemde websites.

 

 

 

 

 

Spelling familienaam

Namen liggen vaak niet eenduidig vast. Heijstek, Heistek en Heystek zijn drie verschillende schrijfwijzen, maar zijn allen nazaten van ene Lodewijk Heijstek uit Bergeyk (later Uitwijk) en vormen dus één familie. Door onder meer ambtelijke verschrijvingen zijn de afwijkende spellingen officieel geworden. Genealogen gaan uit van de schrijfwijze op de geboorteakte. De op die manier geschreven familienaam van een jonggeboren kind is voor de genealoog de enig juiste.

 

Beperkingen

“Recente” data zijn niet openbaar vanwege een bij wet geregelde termijn van openbaarheid. Sedert mei 2018 dienen we rekening te houden met de AVG [wet Algemene verordening gegevensbescherming]. Geboorteakten mogen eerst na 100 jaar openbaar worden gemaakt, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Deze gegevens vindt u dus niet terug op het internet.

Een praktische weg om toch aan gegevens uit deze perioden te komen, is door gebruik te maken van op het internet gepubliceerde familieberichten. Er zijn meerdere websites die deze berichten publiceren. Ook zijn er website’s die informatie van begraafplaatsen digitaliseren, al dan niet aangevuld met foto’s van grafstenen.

 

Heijstekdatabase onvolledig

In de database waaruit de Heijstekstamboom wordt gegenereerd komen meer dan 12.000 personen voor. Nog geregeld wordt deze aangevuld met nieuw gevonden informatie. Echter, hoe jonger de generaties, hoe minder er van bekend is. Voor die informatie is de genealoog afhankelijk van de bereidheid van naamgenoten om mutaties in hun gezin of familietak te delen met de Heijstekfamiliestichting. Mutaties worden graag ontvangen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Slot

Deze publicatie is verre van volledig. In binnen- en buitenland zijn honderden zo niet duizenden websites gepubliceerd met een onvoorstelbare hoeveelheid aan informatie waar een genealoog gebruik van kan maken. De aangehaalde en in het kort beschreven websites zijn genoemd als opstapje naar een boeiende hobby.