Vinaora Visitors Counter

1280114
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige week
Deze maand
Vorige maand
Alles
51
543
2577
819604
6166
19607
1280114

Your IP: 3.238.225.8
2022-08-11 01:13

Historisch taalgebruik met verrassende betekenissen; deel 10

 

Symbool voor energie (of arbeid), afkorting van Joule. Genoemd naar de Engelsman James Joule, die aantoonde dat de energie die in één seconde in een weerstand wordt opgewekt, gelijk is aan het product van de stroom door de weerstand en de spanning die over de weerstand staat.

 

De letter J is de tiende letter van het moderne Latijnse alfabet. Deze letter was oorspronkelijk alleen de hoofdlettervorm van de i. Maar niet alleen in oude handschriften is dit gebruik terug te vinden, ook schrijven sommige mensen in Duitsland en Italië nog steeds hun naam als Jsabel, Jnes e.d. in plaats van Isabel en Ines. In de techniek is de letter J het symbool voor energie (of arbeid) als afkorting van Joule. Genoemd naar de Engelsman James Joule, die aantoonde dat de energie die in één seconde in een weerstand wordt opgewekt, gelijk is aan het product van de stroom door de weerstand en de spanning die over de weerstand staat.

 

In deze publicatie behandelen een selectie aan woorden die met de letter J beginnen en een relatie hebben met genealogie.

 

Genealogische woorden en begrippen beginnende met de letter J

 

Jaagpad is pad naast een rivier of kanaal voor scheepsjager (trekker of paard).

 

Ben je jacens in lecto? Dan ben je bedlegerig.

 

Jachtaufe is een nooddoop; toegpast als een jonggeborene niet levensvatbaar lijkt.

 

Wie een jacinct bezit, is eigenaar van een soort robijn, edelsteen.

 

Hij draagt een jacket of wel een wambuis, schobbejak.

 

Een smalle verglaasde aardewerk kan is een jacobakan.

 

De jaarlijkse kerkdienst voor de overledene is een jaerbeganc en een jaergedinge jaarlijkse rechtzitting.

 

Jaergelt een som geld, meestal een rente die per jaar betaald of ontvangen moet worden. Jaergetide is het jaarlijks op de sterfdag laten lezen van een mis voor het zielenheil.

 

Eén januari is jaersdaeg.

 

Jaervrome de vruchtenoogst van een jaar.

 

Jam smeer je niet op een cracker maar betekent reeds, al, nu.

 

Drink je jampu, dan houd je van jenever.

 

Een jangeleer is een betaalmiddel uit de 14e eeuw, een zilveren munt.

 

Komt de janitor aan de deur, dan ontvangt u de deurwaarder.

 

Jansdach is de feestdag van h. Johannes, 24 juni.

 

Een janushoofd is een heraldiekteken, hoofd met 2 profiel -gezichten, voorstellend verleden en toekomst.

 

De jegenrolle is het controleboek voor de rekeningen.

 

jm. is de gebruikelijke afkorting voor een jonge (ongehuwde) man.

 

joa is een afkorting voor Joanna, Johanna.

 

Ontvangt u een joachimdaler, dan krijgt u een zilveren munt..

 

Joer is een ander schrijfwijze voor jaar.

 

Met joien bedoelt men copuleren, geslachtsgemeenschap hebben.

 

Een jonckint is een jonggeborene. Jonckwijf kan staan voor jonge vrouw maar ook voort een dienstmeid.. Een jonge dochter (jd) is ongehuwde jonge vrouw, mejuffrouw.

 

Jonnen is gunnen en jonstelijk genadig.

 

Jook staat voor begeerte en een jool is een sukkel.

 

Een dagloner, daggelder of loswerkman is een jour als afkorting voor journalier. Natuurlijk is dan een journalière een daggeldster, loswerkvrouw, dagloonster.

 

Jovis dies betekent donderdag en jovis sancta witte donderdag.

 

Jubileë is een juigjaar, luitjaar, jubileum.

 

Een gezaghebbend beroep is dat van een judex, een rechter.

 

Judicature wil zeggenvonnis, rechtspleging en judiceeren oordelen, rechten, wijzen, judiciaal gerechtelijk, rechtspreken.

 

Juisteren is ijken.

 

Een juk is een oppervlaktemaat (1 juk = ca. 240-300 vierkante roeden) maar kan ook zijn de oppervlakte die een stel ossen in een dag kon ploegen.

 

De winterzonnewende is jultag.

 

Junctum is verbonden en juncture voeging, gelid, gewricht.

 

Jura parochalia zijn de dominees-, pastoors-, predikantskosten.

 

Een jurament eed is een vrijwillige eed en een jurator is een jurylid, gezworene.

 

Jure concili tridentini volgens de rechtsregels van het concilie van Trente.

 

Met Jurisdictie bedoelt men rechtsdwang, rechtsgebied, rechtsmacht en Jurisprudentie is rechtskunde, rechtsgeleerdheid.

 

Jus agendi recht om te eisen wat toegezegd is.

 

Jus canonicum kerkelijk recht. 

 

Jus civile burgerwet, burgerrecht, burgerlijk recht.

 

Jus divinum goddelijk recht.

 

Jus gentium volkenwet, volkerenrecht.

 

Jus possesionis bezitrecht.

 

Jus privatum bijzonder burger rechtswet.

 

Jus succedendi versterfrecht.

 

Justificeren is onschuldig verklaren, vrijspreken en justisieren gerechtvaardig worden

 

Een justitiae satellis is een gerechtsbode.

 

Dit zijn slechts een beperkt aantal voorbeelden van veranderingen in de Nederlandse taal.

 

Wordt vervolgd met letter K.

Voor deze publicatie is gebruik gemaakt van het door de heer André Dumont samengestelde Genealogisch Woordenboek. Wilt u meer oude woorden leren? Kijk dan op www.genealogieonline.nl/woordenboek

 

Antonie Heijstek’s leven als soldaat; deel 2

 

Remplaçant voor Age van Beeman

 

Slag bij het Camperlandse Veer

In het jaar 1813 werd het duidelijk dat Napoleon Bonaparte in Europa echt in de problemen was gekomen. Franse bezettingslegers verloren veldslagen. In de Nederlanden verloren Franse commandanten hun invloed. Op verscheidene plaatsen kwam het tot openlijk verzet tegen de Franse bezettingslegers. Nadat de Prins van Oranje (de latere koning Willem I) op 30 november 1813 bij Scheveningen aan land was gekomen, na een ballingschap in Engeland, nam het verzet tegen de Fransen alleen nog maar toe. Het waren de nadagen van de Franse bezetting.

Barend Heistek, accordeonist

 

Het bespelen van de accordeon (men sprak toen van een harmonica) in verenigingsverband is in Zaandam een populaire bezigheid geweest. Men kon erop rekenen dat geen kaart onverkocht bleef als, in ieder geval vóór de Tweede Wereldoorlog, de vereniging "Crescendo" een concert aankondigde, dat in "Ons Huis" moest worden gegeven. Dan kwamen vooral arbeiders met vrouw en kinderen in drommen op zaterdagavonden om te luisteren en ook om na afloop, tijdens het afsluitende bal, enige vloeibare versnaperingen tot zich te nemen. Vooroorlogs burgerlijk klein plezier.

Lampen – Heystek part 12

 

Roza Roots

 

Before digging into the many, many South African ancestors on Ouma Hannie Lampen’s Erasmus/Malan side (which will ultimately lead back to the first century AD in Italy!), let’s take another tour through the Netherlands and see if we can find those elusive knights… or maybe a castle?

 

Kerst en Nieuwjaarswens 2020-2021

 

 

Over het bijzondere pandemie jaar 2020 is al veel geschreven. Een jaar waarin we met deze website een verbindende factor wilden zijn voor naamgenoten, waar ook ter wereld.

 

Natuurlijk is er in de voorbije twaalf maanden weer hard gewerkt aan de familiestamboom waarin nu 12457 verschillende personen zijn opgenomen. Zowel de stamboom als de website met publicaties over de familie is ook dit jaar weer veel bezocht. Als redactie zijn we er trots op dat we 37 keer een nieuw verhaal of een mededeling konden publiceren. Onze dank gaat naar allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Ook in het komende jaar kunt u op ons rekenen. Veel mooie en vooral interessante verhalen liggen voor u gereed. Dus blijf ons volgen.

 

Sinds de start in 2013 met de website www.heijstekfamilie.nl is deze bijna 1.000.000 keer bezocht! Hierin zien wij een bevestiging dat de website in een behoefte voorziet.

 

De redactie van wenst u mooie kerstdagen en een voorspoedig 2021.

 

Bijnamen in Nieuwendijk

 

 Ik weet hoe ik heet, maar ze noemen mij anders

Kakelaar

 

Nagenoeg iedereen weet dat het geven van bijnamen in bijvoorbeeld Volendam niet ongebruikelijk is. Daar is het een noodzaak omdat veel families er de naam Tol, Smit of bijvoorbeeld Veerman dragen.

 

Hoe is dat nu in onze familie? Zijn er Heijstekken met een bijnaam? Ik ben er van overtuigd en ben er achter gekomen dat het geven van een bijnaam in Nieuwendijk (gemeente Altena, Noord-Brabant) niet ongewoon is.

 

Een bijnaam is een bekende, niet-officiële naam van een persoon. Bij de drager kan een bijnaam zowel een positieve als een negatieve emotie veroorzaken. Is het een spotnaam dan wordt het al snel ervaren als een scheldwoord. Maar het kan ook gezien worden een eervolle geuzennaam en is dan meer een koosnaam.

 

Op de website “De Nieuwendijk Sijt” iseen groot aantal plaatselijke bijnamen vermeld waaronder die van enige naamgenoten.

 

Zoals:

Kees de Botterboer (Kees Heijstek)

Peer dun Britser (Peter Heijstek)

Wim en Kees Dim (Wim en Kees Heijstek)

Kees dun Drukker (Kees Heijstek)

Cor Flop (Cor Heijstek)

Kees de Kakelaar (Kees Heijstek)

An Klitton (An Heijstek)

Kees de Koster (Kees Heijstek)

Peer Lut (Peter Heijstek)

Harrie Bluf (Harrie Heystek)

Cees van Giele (Kees Heystek)

Chieltje en Dirk de Jood (Chiel en Dirk Heystek)

Dirk dun Kolenboer (Dirk Heystek)

 

Bron

http://www.nieuwendijksijt.nl/bijnamenregister.html

William Eddy Heijstek overleden

 

 

In de armen van zijn geliefde Marta, blies

William Eddy Heijstek

op een mooie lentedag zijn laatste adem uit.

 

Deze zeer persoonlijke tekst lezen we op de rouwbrief.

Eddy werd op de 22e maart 1928 in Cheribon (Nederlands Indië) geboren.

Hij verliet ons op 23 april 2020.

 

Onze gedachten zijn bij de familie die hem moeten missen. De Heijstek familiestichting denkt dankbaar terug aan de vijf door hem geschreven publicaties over zijn leven op de familie website.

De pijpentocht van Rotterdam naar Gouda

 


Het is januari 2019, buiten vriest het een paar graden en er valt een beetje sneeuw. Een eerste winterse dag en het lijkt wel of heel Nederland in rep en roer is. De spoorwegen besluiten de helft van de treinen uit de dienstregeling te halen, op de luchthavens worden meerdere vluchten geannuleerd en op de wegen wordt een nationaal record “filerijden” gevestigd. Op zulke dagen gaan mijn gedachten steevast een paar decennia terug. Het sneeuwde toen toch ook en vaak veel harder, maar vielen toen ook al treinen uit? Ik meen van niet, ik zie die “hondenkop”, een bijnaam voor een treinstel uit de jaren zestig, rijden in weer en wind, dus ook in sneeuw en ijs. Akkoord, het schijnt dat momenteel veel wordt bediend met elektronica, waarvan men zegt dat dat meer storingsgevoelig is en vroeger werd er minder gevlogen en minder autogereden, dus minder vertragingen en minder files. Maar in mijn herinnering waren de winters vroeger echt koud, viel er meer sneeuw, vroor het weken achter elkaar en stonden we tot vervelens toe op het ijs.

 

Lampen – Heystek part 01

 

Gossip and Guns

 

Oupa Wijtse clearly married into a very large, loving, influential—if not sometimes feisty family when he married Ouma Hannie. Of the Heystek kids born to Jan and Anna Maria, two babies had died, but Hannie had ten other siblings in her life at least until just before the Second Boer War. Her siblings were very dear to her. Younger sister Emmie’s letters reveal quite a bit of “skinder nuus” as she wrote about her own family history. Uncles and aunts abounded in the area, since Hannie’s maternal grandparents and their families were part of the Groot Trek-participants and their descendants helped with the new Zuid Afrikaansche Republiek’s formation and settlement. Hannie’s Grandma Malan in particular had some “interesting” family, looked up to by many and honored as survivors of bloody old battles, leaders in the new battles to come.

 

Hannie Heystek and Wijtse Lampen